Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výstava: Významné osmičky v českých dějinách 20. století

Výstava v půjčovně pro dospělé čtenáře připomíná čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století, neboť zásadním způsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti jako celku. Každý člověk, který prožil alespoň část svého života v minulém století, byl totiž postaven bez vlastního přičinění do složitých historických situací, na něž musel nějakým způsobem reagovat. Často to bylo rozhodování opravdu osudové a formovalo budoucnost českého národa, jeho samotnou existenci, ale i jeho charakter.

Výstavu připravila paní Květa Hartmanová ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Přístupná je v otevírací době knihovny.