Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zimní semestr (ZS 2022/2023) – zahájíme 29. září 2022 od 10:00 a 14:00 hodin v podkroví naší knihovny.

Studijní témata pro tento semestr jsou dvě:

Arménie blízká i vzdálená – od 10:00 hodin

Výukový garant: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

Plakát ke ztažení

Klenoty barokního sochařství v českých zemích – od 14:00 hodin

Výukový garant: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

Plakát ke ztažení

Z kapacitního důvodu přijímáme nové studenty jen do odpoledního kurzu.

Podmínky studia pro seniora:
– vyplněná a KS potvrzená přihláška
– zaplacený studijní poplatek (500,- Kč)
– statut důchodce (důchodový věk, občanství ČR)
– orientační znalost práce s PC

Ke studiu potřebujete počítač a připojení k internetu, abyste si mohli přehrávat videopřednášky a plnit studijní povinnosti. Videopřednášky jsou natočené vysokoškolskými lektory. Podmínkou je úspěšně vypracovaný test za každou přednášku a na konci semestru ještě závěrečný test.
Více informací u certifikovaného tutora e-learningového vzdělávání
Veroniky Štěpánkové, tel.: 734 838 284