Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Letní semestr (ZS 2023/2024) – UKONČEN!!!

Studijní témata pro tento semestr jsou:

Santini – UKONČENO

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru.

Plakát ke ztažení

Habsburkové bez trůnu – UKONČENO

Výukový garant: doc. prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu.

Plakát ke ztažení

Z kapacitního důvodu přijímáme nové studenty jen do odpoledního kurzu.

Podmínky studia pro seniora:
– vyplněná a KS potvrzená přihláška
– zaplacený studijní poplatek (500,- Kč)
– statut důchodce (důchodový věk, občanství ČR)
– orientační znalost práce s PC

Ke studiu potřebujete počítač a připojení k internetu, abyste si mohli přehrávat videopřednášky a plnit studijní povinnosti. Videopřednášky jsou natočené vysokoškolskými lektory. Podmínkou je úspěšně vypracovaný test za každou přednášku a na konci semestru ještě závěrečný test.
Více informací u certifikovaného tutora e-learningového vzdělávání
Veroniky Štěpánkové, tel.: 734 838 284