Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zimní semestr 2020/2021 zahájíme 1. října 2020 jen distanční formou!!!

Název kuzru:
Rituály evropských královských rodů

Lektorem kurzu je Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Podmínky studia pro seniora:
– vyplněná a KS potvrzená přihláška, zaplacený studijní poplatek
– statut důchodce (důchodový věk, občanství ČR)
– orientační znalost práce s PC
– nový studenti budou zařazeni jen do odpolední skupiny

Vzhledem k současné stále se měnící epidemiologické situaci vedení Provozně ekonomické fakulty pro zimní semestr 2020/2021 nedoporučuje společná setkávání v rámci VU3V. Výuka tedy bude probíhat jen formou samostudia.
Přihlášku je možné si vyzvednout a vyplnit přímo v knihovně do 9. 10. 2020, cena kurzu 400,- Kč.
Více informací u certifikovaného tutora e-learningového vzdělávání
Veroniky Štěpánkové, tel.: 734 838 284

Plakát ke stažení