Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zimní semestr (ZS 2023/2024) – zahájíme 5. října 2023 od 10:00 a 14:00 hodin v Podkroví naší knihovny.

Studijní téma pro tento semestr je:

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě – od 10:00 a 14:00 hodin

Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Kurz sleduje každodennost lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek

Plakát ke ztažení

Z kapacitního důvodu přijímáme nové studenty jen do odpoledního kurzu.

Podmínky studia pro seniora:
– vyplněná a KS potvrzená přihláška
– zaplacený studijní poplatek (500,- Kč)
– statut důchodce (důchodový věk, občanství ČR)
– orientační znalost práce s PC

Ke studiu potřebujete počítač a připojení k internetu, abyste si mohli přehrávat videopřednášky a plnit studijní povinnosti. Videopřednášky jsou natočené vysokoškolskými lektory. Podmínkou je úspěšně vypracovaný test za každou přednášku a na konci semestru ještě závěrečný test.
Více informací u certifikovaného tutora e-learningového vzdělávání
Veroniky Štěpánkové, tel.: 734 838 284