Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pokud nejsou Vámi žádané dokumenty nebo články ve fondu knihovny Ignáta Herrmanna, můžete si je prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby půjčit (popř. pořídit kopii) z fondu jiné knihovny v ČR.

O výpůjčku dokumentu nebo kopii článku můžete požádat vyplněním formuláře pro čtenáře. V případě kladného vyřízení vám budou naúčtovány náklady na dopravu dokumentu nebo kopie /50,- Kč poštovné + 10,- Kč za 1 vyřízený požadavek/.

Meziknihovní výpůjční služba:
Kontakt: Miluše Škodová, e-mail: mvs@cekus.eu, telefon: 734 264 244

* POVINNÝ ÚDAJ