Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Národní digitální knihovna – Díla Nedostupná Na Trhu (DNNT)

Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř uzavřela s Národní knihovnou ČR smlouvu na využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu.

Registrovaní čtenáři knihovny tak nyní mohou z domova studovat plné texty digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin atd.).

Co je Národní digitální knihovna?

Národní digitální knihovna (dále také jen “NDK”) nabízí ve svém segmentu DNNT – Díla nedostupná na trhu plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2011).

Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Jaké služby jsou poskytovány?

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2001, periodika jsou dostupná do roku 2011. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v Knihovně Ignáta Herrmanna Chotěboř, která má uzavřenu smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Jak postupovat?

• Na adresu knihovna@cekus.eu napište zprávu: “Souhlasím s poskytnutí své e-mailové adresy Národní knihovně ČR za účelem přístupu do Národní digitální knihovny. Jméno a Příjmení”. Zpráva musí být z e-mailové adresy, která je i u Vašeho čtenářského konta v knihovně (podmínkou je zaplacený registrační poplatek v knihovně).

• Vaši e-mailovou adresu předáme Národní knihovně ČR a budeme Vás informovat o možnosti aktivace účtu v Národní digitální knihovně.

• Na stránkách https://ndk.cz/ si aktivujete účet podle vidonávodu: https://ndk.cz/faq#C (přihlášení pomocí účtu ID NDK). Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete na https://dnnt.cz/