Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Knihovna Ignáta Herrmanna v Chotěboři nabízí besedy pro své dětské návštěvníky. Ty jsou rozděleny dle věku dětí, od mateřských škol po školy základní.

Programy pro mateřské školy

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí a tematických besed pro MŠ.
Odkaz na dokument

Programy pro základní školy

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí a tematických besed pro ZŠ.
Odkaz na dokument