Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách. Informace o aktuálním semestruZimní semestr 2021/2022 bude probíhat jen distanční formou!

Konzultační středisko:
Chotěboř
Organizátor výuky:
CEKUS Chotěboř

Kontakt:
Veronika Štěpánková – certifikovaný tutor e-learningového vzdělávání
knihovna@cekus.eu
+420 734 838 284