Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výstava: Kniha jako umělecké dílo

Důležitou součástí knihy je obálka, která knihu pomáhá identifikovat a propagovat. Výstava v půjčovně pro dospělé čternáře zachycuje proměnu českých knižních obálek od konce 19. století do 60. let 20. století. Představuje také autorskou knihu jako specifické umělecké dílo jednoho autora.

Výstavu připravila paní Květa Hartmanová ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Přístupná je v otevírací době knihovny.