Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Knihovna ocenila čtenáře roku 2023

Třetí kalendářní měsíc je již tradičně spojen s celostátní kampaní Březen – měsíc čtenářů, která vznikla na podporu četby. V rámci této akce jsou oceňováni nejpilnější čtenáři za uplynulý rok. Také naše knihovna v průběhu minulého měsíce odměnila ty nejvěrnější z řad dětí i dospělých. Děkujeme všem čtenářům za přízeň naší knihovně.