Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Český den proti rakovině

V knihovně a infocentru máte jaký každý rok možnost přispět do veřejné sbírky Ligy proti rakovině, a to od 10. do 12. května (v infocentru do soboty 13. května). Liga proti rakovině ze sbírky financuje projekty, které cílí na prevenci nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.