Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Časopis Malý tvořivec k dispozici v ukrajinštině

Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR ve spolupráci se Slovanskou knihovnou
přepracoval do ukrajinštiny poslední vyšlé číslo elektronického časopisu
Malý tvořivec, Podzim 2021 – Pracovní listy pro děti v knihovnách, ISSN
2694-9504.

Obsahem jsou autorské listy různých kvízů, omalovánek, vystřihovánek,
oblékaček, skládaček, labyrintů apod. dle fantazie. Cílem této publikace
je podpořit tvořivost hlavně u dětí předškolních nebo dětí z nižších
školních tříd.

Časopis je k dispozici pro potřeby všech knihoven, škol a školských
zařízení i dalších volnočasových zařízení. Má 18 stran s tvořivými úkoly
a kvízy. Stačí pouze černobílý tisk či kopie.

Ukrajinské číslo časopisu
МАЛЕНЬКИЙ ТВОРЕЦЬ, Осінь 2021, Робочі листи для дітей в бібліотеках
naleznete na adrese:
https://www.skipcr.cz/sites/default/files/org/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/maly_tvorivec_2021_podzim_ukrajinsky.pdf

Další čísla pouze v české verzi naleznete na adrese:
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec