Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Václav Červinka

V prosinci si připomeneme 176 let od narození prozaika, autora memoárů a hudebních skladeb Václava Červinky.
Vystudoval akademické gymnázium a vyšší státní hospodářské učiliště v Maďarsku. Po ukončení studíí se věnoval řízení velkostatků mezi nimi i Riegrova panství v Malči. Roku 1872 vstoupil do služeb F. L. Riegra jako ředitel velkostatku Maleč a Modletín. V roce 1874 se oženil s Riegrovou dcerou Marií.
Patřil k nejrozhodnějším stoupencům zápasu o naše národní a politické znovuzrození. Patřil k aktivním organizátorům hospodářského života v regionu.
Umělecký zájem dělil mezi literaturu a hudbu. Psal povídky převážně z venkovského a studentského prostředí. Společně s manželkou Marií zkomponoval cyklus Slovanských zpěvů a Blaník. Je autorem jednoaktové komické opery „Dal si hádat“, napsal scénickou hudbu k Stroupežnického Našim furiantům. V rukopisu „Pamětní kniha Malče“ zachytil život na velkostatku. Krátce po smrti F. L. Riegra vydal z manželčiny pozůstalosti „Vzpomínky z mladých let F. L. Riegra“, ke kterým napsal zajímavý úvod. Některé své práce publikoval Červinka pod pseudonymem Q. F. Renatus. Konec života prožil na zámku v Chotěboři, kde i zemřel.