Počátkem roku 2012 začala rekonstrukce půdních prostorů v budově čp. 258, kde sídlí od roku 1960 městská knihovna. Za necelého půl roku se ze zaprášené tmavé půdy vyloupla světlá rozlehlá místnost, která bude využívána jako společenská a kulturní.
Finanční prostředky na rekonstrukci půdních prostorů získalo Město Chotěboř z dotačního programu.

Součástí Dnů města Chotěboře 2012 bylo v pátek 15.6. od 15.00 hodin otevření zrekonstruovaného podkroví  s vernisáží výstavy obrazů manželů Ludmily a Stanislava Bartůškových.

Společenská a kulturní místnost