Oddělení pro dospělé čtenáře se nachází v přízemí budovy a nabízí svým uživatelům půjčování naučné i beletristické literatury, zvukových knih a 33 titulů novin a časopisů.

Informace o knihovním fondu mohou čtenáři získat prostřednictvím elektronického katalogu (knihovní systém KOHA) podle příjmení autora knihy, názvu, případně klíčového slova.

Dále mohou uživatelé využít na webu knihovny regionální databáze osobností na Chotěbořsku.

Pro čtenáře je zavedena MVS služba (objednání dokumentů z jiných knihoven), zajišťujeme rezervace knih, zodpovídáme knihovnicko-informační dotazy, podílíme se na přípravě kulturně-výchovných akcí, úzce spolupracujeme s informačním centrem.