Oddělení pro děti a mládež se nachází v patře budovy a nabízí svým čtenářům půjčování pohádek, říkadel, dobrodružných knih, fantazy knih, dívčích románů, detektivních příběhů, příběhů o zvířátkách, encyklopedií a mnoho dalších knih z naučné literatury. Kromě toho je možno zapůjčit i mnoho různých stolních her a časopisů.

Pro lepší orientaci ve fondu jsou knihy označeny barevnými pruhy, které dětem napoví, pro kterou věkovou kategorii jsou určeny:
Žlutý proužek pro věkovou skupinu 6 – 7 let.
Zelený proužek pro věkovou skupinu 8 – 9 let.
Červený proužek pro věkovou skupinu 10 – 15 let.
Modrý proužek – Lovci perel (soutěž)

Čtenáři mají přístup k elektronickému katalogu, na kterém si mohou vyhledat žádanou knihu podle příjmení autora knihy, názvu a klíčového slova. I zde si mohou uživatelé zarezervovat půjčenou knihu.

Od listopadu 2013 je v provozu výtah, takže maminky se v pohodlí dostanou do dětského oddělení i s kočárky.

V prostorách oddělení pro děti a mládež jsou pořádány kulturně výchovné akce a knihovnicko-informační lekce. Z akcí je to například: Tvoření, Čtenářské klubíčko, Pohádkohraní, Deskohrátky, Pohádkové čtení, Počteníčko pro nejmenší. Ale i programy pro děti ze škol a školek.

V knihovně probíhá i několik celoročních soutěží:
První s názvem “Letem knižním světem”, kde každý čtenář (rozdělený podle věku) hledá každý měsíc nového knižního hrdinu. Vyhodnocení nejlepších “Knižních cestovatelů” probíhá vždy na konci školního roku.
Další soutěží jsou “Lovci perel” – do tohoto programu jsou zařazeny vybrané knížky – „perlorodky“ které jsou označeny tak, že mají na hřbetu nalepený modrý proužek. K takovým knížkám stačí vyplnit otázky, správě odpovědět a “lovec” získá perlu. Na konci soutěže pak své perly promění za “knihovnické škudlíky” a za ty si potom na konci školního roku v “obchůdku” vybere odměnu.
A v neposlední řadě je to soutěž “Čtenářská liga”, kde mezi sebou soutěží čtenáři prvního stupně obou základních škol a sbírají pro svou třídu body. Třídy jsou rozděleny do dvou kategorií 1. – 3. třídy a 4. – 5. třídy.  Do soutěže se děti nemusí hlásit, dostávají body automaticky.  Paní učitelky, které navštěvují  oddělení pro dospělé si body nahlásí u knihovnice a jejich body se přičítají třídě. Za každou návštěvu, za každou knihu a za lovce perel je 1 bod, za účast na akcích knihovny jsou 2 body. Třída, která přijde do knihovny na program, dostává 5 bodů. Ale body také ubíráme a to za upomínky! Odměnou za účast v soutěži je pizza pro všechny děti, které se do knihovny přišly alespoň podívat.

Od jara loňského roku je součástí knihovny také malá “Hernička”. Byla zřízena z bývalého příručního skladu. Vybavena je zatím jen tak, co nám možnosti dovolily. Ale i tak má své pravidelné návštěvníky, kteří zde najdou útočiště s knížkou nebo si zde můžou hrát či kreslit. Záleží na každém, jak tento prostor využije.