Čtenáři čtenářům

Knihovna nabízí řešení všem, kterým jejich domácí knihovna ubírá životní prostor:

V rámci služby „Čtenáři čtenářům“ je možné po dohodě v knihovně odložit knihy, které se pro Vás z jakéhokoli důvodu staly nepotřebnými. Všechny tituly budou roztříděny a následně se vydají na další cestu. Buď do fondu knihovny, kde si je budou moci půjčit čtenáři knihovny, nebo na označené místo – prodej knih – na chodbě naší knihovny. Zde si z nich zájemci budou moci volně vybírat.

Stručná pravidla pro přebírání knih:

– knihy je po dohodě možné donést (dovézt) kdykoli v provozní době knihovny
– odložené knihy by neměly být poškozené či jinak znehodnocené
– knihy jejich vlastník odkládá bez nároku na odměnu
– knihovna si vyhrazuje právo rozhodnout, které tituly zařadí do svého fondua které nabídne do služby “Čtenáři čtenářům“

Podělte se o knihy, které (už) nepotřebujete a dejte knihám další šanci 🙂

Donášková služba

Knihovna nabízí pro své zdravotně handicapované čtenáře knižní donáškovou službu.

Knihy budou po předchozí domluvě doručeny přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu navštěvovat osobně.

Zájemci se mohou informovat na tel. čísle 734 264 244, nebo na e-mailové adrese knihovna@cekus.eu