Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Karel Havlíček Borovský

V letošním roce si připomínáme 200 let od narození českého novináře, spisovatele, básníka a politika – Karla Havlíčka Borovského. Ten je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.

Přídomek „Borovský“, kterým často podepisoval své články, je odvozen od jeho místa narození (vesnice Borová na Vysočině). Po studiu na gymnáziu v tehdy ještě Německém Brodě studoval filosofii v Praze. Byl odpůrcem církve i rusofilství (Obrazy z Rus). Působil jako redaktor Pražských novin, poté (roku 1848) založil vlastní Národní noviny. Ty byly prvním česky psaným deníkem v českých zemích. Později založil časopis Slovan. Jelikož vždy vystupoval velice ostře proti vládě, byl neustále sledován a donucen svoji žurnalistickou činnost ukončit. Vydal knižně soubory svých článků Duch Národních novin a Epištoly kutnohorské. Prodej Epištol byl policií zakázán. Poté se stáhl do ústraní, roku 1851 byl zatčen a převezen do Brixenu. Napsal zde knihy, které představují vrchol jeho básnického díla: Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra, Král Lávra. Roku 1855 se z vyhnanství vrátil.

Karel Havlíček zemřel ve třiceti pěti letech. Jeho jméno se pro český národ stalo symbolem statečnosti, boje proti útlaku, věrnosti ideálům demokracie a národní svobody.

Knihy Karla Havlíčka Borovského naleznete v našem knihovním fondu.