Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Březen – měsíc čtenářů

V roce 2024 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje další ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem „S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – ŽIVOTEM S KNIHOU“. Tato celostatní kampaň vznikla na podporu čtenářství a tento rok se bude hledat největší čtenář z řad nejmenších. Toho, který je registrovaným čtenářem knihovny a navštěvoval akce S knížkou do života / Bookstart. Také naše knihovna pro Vás chystá bohatý program, který včas zveřejníme.