ROK SOUTĚŽENÍ V KNIHOVNĚ

Naši čtenáři jsou pro nás vším. Za jejich věrnost a přízeň je rádi odměňujeme, a proto
jsme si pro ně tentokrát připravili novou soutěž. Určitě nebudou litovat, když se jí
zúčastní.
Každé dva měsíce připravíme několik otázek k danému tématu. Za jejich správné
zodpovězení obdrží účastníci drobný dárek. A pokud si s námi zasoutěží alespoň 3x
během roku, odměna, která na ně čeká, je rozhodně potěší.

Jak znáte Karla Čapka

Jelikož si v letošním roce připomínáme 130 let od narození našeho významného
spisovatele, novináře, dramatika Karla Čapka, bude první kolo soutěže na toto téma.
Těšíme se na vaši účast.