Ohlédnutí za rokem 2019

Loňský rok 2019 byl pro naši knihovnu velmi úspěšný.

V první řadě bychom rádi zmínili úspěch v celostátní soutěži pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků SKIP, ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Naše knihovna se umístila na krásném druhém místě v celkovém hodnocení knihoven v kategorii do 10 tisíc obyvatel.

Jako každý rok jsme pořádali také řadu kulturních akcí, besed a soutěží.

Velmi oblíbené jsou akce, které se konají v dětském oddělení naší knihovny. Našly si své věrné příznivce a i v roce 2019 byly hojně navštěvované. Pro nejmenší to je například Počteníčko, Pohádkohraní či Čtenářské klubíčko. Pro ty starší pak Tvoření nebo Deskohrátky. Tradičními akcemi se také staly dětmi oblíbené Spaní v knihovně, Vánoce s Divadélkem DIK, či Pasování – knížka pro prvňáčka.

Nesmíme zapomenout také na besedy, které jsme pořádali pro školy a školky. Máme radost, že si k nám našly cestu i ty z okolních obcí, dokonce až z České Bělé.

Velkou účastí jsme byli odměněni v našich soutěžích pro školní děti – Letem knižním světem, Lovci perel, Čtenářská liga a další.

Nejen pro naše dospělé čtenáře, ale i pro širokou veřejnost, jsme každý týden organizovali besedy a přednášky na různá témata. Ty se tradičně konaly v podkroví naší knihovny. Tato místnost slouží také k pořádání krátkodobých autorských, tematických a souborných výstav.

V září se konal již 11. ročník akce Ve šlépějích Ignáta Herrmanna. Tentokrát jsme se vydali po stopách stezky Liběcké.

Pro naše dospělé čtenáře jsme začali pořádat Barevné pondělky, po celý rok se také mohli zúčastnit kvízu, který se vztahoval ke stému výročí knihovního zákona. Odměnou za účast v každé naší soutěži či kvízu byl vždy drobný milý dárek. A kdo k nám v loňském roce zavítal v době Velikonoc, Mikuláše nebo Vánoc, ten také neodešel s prázdnou.

Zimním i letním semestrem pokračovala Virtuální univerzita třetího věku. Tentokrát na témata: Klenoty barokního sochařství, České dějiny a jejich souvislosti II., Dějiny oděvní kultury III. a Genalogie. Zájem o vzdělávání byl jako vždy veliký.

Snad bude takto úspěšný i tento rok a my se na vás těšíme opět se spoustou akcí a novinek.

Knihovna v číslech

Knihovní fond naší knihovny obsahuje 44 575 svazků (naučná 11 416, beletrie 32 491, zvukové knihy 546, deskové hry 122, periodika 44).

V roce 2019 bylo nakoupeno celkem 1 626 titulů.

Počet registrovaných čtenářů stoupl na 1 434, z toho 493 do 15 let. Za loňský rok jsme měli 71 141 návštěv těchto čtenářů, konalo se 353 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 49 885 návštěvníků.

Počet výpůjček pro minulý rok byl 70 784. Počet knih, které jsme čtenářům zapůjčili prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, byl 150.

Nejvíce výpůjček měli čtenáři s počtem 691 a 440 výpůjček za rok.

Nejpůjčovanějšími tituly byla doporučená četba – Máj / K. H. Mácha, Romeo a Julie / W. Shakespeare, Petr a Lucie / R. Rollaind. Dále pak kniha Pletky s osudem / S. Monyová.

I v letošním roce se na vás budeme těšit s nabídkou nových knih, pestrou škálou přednášek a krásných výstav u nás v podkroví.