Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř vyhlašuje v roce 2020 projekt – 350 let o úmrtí Učitele národů Jana Amose Komenského v jehož rámci vytvořte stránku do slabikáře nebo encyklopedie. Tvořte, malujte, lepte ve formátu A4 nebo A3. Projekt začne v únoru a potrvá až do konce května. Více informací v dětském oddělení knihovny.