Vánoční knihovna s Divadélkem DIK

V podkroví naší knihovny návštěvníci v sobotu 7. 12. 2019 strávili příjemné adventní odpoledne. Divadélko DIK si pro děti připravilo představení s lesní vílou Lesankou, skřítkem Paloučkem a loupežníkem Brumajzlem. Jako moderátorka celého odpoledne nechyběla dětmi oblíbená čertice Marketice. Na závěr přestavení si všichni společně zazpívali vánoční koledy a ozdobily vánoční stromeček. Po té se děti přemístily do dětského oddělení,  kde pro ně  knihovnice připravily vyrábění betlémů, andělíčků a nechyběla ani ochutnávka vánočních perníčků. Velké poděkování patří všem účinkujícím Divadélka DIK, především pak Janě a Václavovi Chalupovým. V neposlední řadě je na místě připomenout velmi úspěšnou a dlouholetou spolupráci, které si všichni nesmírně vážíme a již nyní se těšíme na další představení v naší knihovně.