Městská knihovna roku 2019

Naše knihovna se i v letošním roce zúčastnila celostátní soutěže pořádanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků SKIP, ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.
V prvním kole byl kladen důraz na statistický výkaz knihovny za uplynulý rok a výsledky benchmarkingu knihoven. Měli jsme štěstí a naše knihovna postoupila do druhého kola soutěže. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích podle počtu obyvatel. V druhé polovině prázdnin nás navštívila hodnotící komise, v čele s PhDr. Vítem Richterem z Národní knihovny České republiky. Předmětem hodnocení na místě bylo společenské a komunitní působení knihovny ve městě, nabídka služeb a úroveň prostředí knihovny. Dále byla knihovna hodnocena podle dalších 37 kritérií a následně seskupena do hlavních oblastí hodnocení, přičemž měla každá oblast v celkovém hodnocení určitou váhu.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen Ministerstva kultury se uskutečnilo 3. 10. 2019 v Zrcadlové kapli Klementina, za přítomnosti generálního ředitele Národní knihovny PhDr. Martina Kocandy a ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka.
Knihovna Ignáta Herrmanna se umístila na krásném druhém místě v celkovém hodnocení knihoven v kategorii do 10 tisíc obyvatel. Již nyní můžeme slíbit, že neusneme na vavřínech a budeme na sobě dál, pilněji a usilovněji pracovat, abychom vám mohli i nadále přinášet skvělé zprávy.