I v letošním roce se naše knihovna zapojuje do celostátní akce, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP. Týden knihoven – 23. ročník proběhne od 30. 9. – 6. 10. 2019 – přijďte do naší knihovny.