Pamatujete si ještě, jak jste v naší knihovně vyplňovali vysvědčení? Vysvědčení se neztratilo, poslali jsme ho do Národní knihovny do soutěže Kamarádka knihovna. Tento projekt vyhlašuje již sedmým rokem Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP. Je to soutěž o nejlepší knihovnu pro děti. V naší kategorii soutěžilo 24 knihoven. Za Kraj Vysočina jsme se přihlásili jako jediní a umístili jsme se na krásném 5. místě. Moc vám za vaše hodnocení děkujeme. A jestli jsme v některé z kategorií dostali jinou známku než výbornou, tak se příště polepšíme Vaše knihovna