Zveme všechny čtenáře, kteří navštěvují první stupeň základní školy, do dětského oddělení knihovny. I v letošním školním roce budeme sbírat body do “čtenářské ligy”. Více informací v dětském oddělení knihovny.