Lektorka Jana Vejsadová od roku 2002 vede tréninky paměti a kreativity s obsahovým zaměřením pro různé cílové skupiny. Program je zaměřen především na koncentraci, efektivní zpracování informací a jejich uložení do paměti. Pozornost je věnována také kreativním technikám. Účastníci tréninků se dozví, které faktory ovlivňují paměť, jak funguje, jak o ni pečovat a jak ji cvičit. Vyzkouší si různé metody, z nichž si mohou vybrat ty, které vycházejí z jejich typu a metapaměti. Standardní nabídku tvoří techniky zapamatování tváří a jmen, čísel a letopočtů, odborných výrazů a slovíček z cizích jazyků, techniky hierarchického uspořádání informací, metoda Loci, metoda klíčových slov a další taktiky a strategie. V průběhu lekcí nás seznámí i s některými – staletími prověřenými – mistrovskými paměťovými technikami. Jana Vejsadová říká, že dlouhodobý kognitivní trénink není jen módní vlna, ale návrat k rozumu. Měl by se proto stát naší celoživotní terapií. Přesvědčíte se, že cvičení paměti nebolí a prospívá a je mnohem účinnější než uzel na kapesníku…
Kurz proběhne v podkroví knihovny v termínech: 16. a 30. dubna., 14. a 28. května, 11. a 25. června 2018, vždy od 13:00. Zájemci o trénink paměti, prosím, hlaste se v knihovně do 15. 4. 2018. Vstupné na 6 lekcí je 100,- Kč.