Projekt Virtuální Univerzita třetího věku v Chotěboři
Studium Virtuální univerzity 3 věku probíhá ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“. Účastníci vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit a vytvářejí si tak svůj studijní profil. Po úspěšném zvládnutí 6 kurzů (semestrů) obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Všechny kurzy Virtuální U3V zahrnují společné sledování přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy.

Podmínky studia pro seniora:
* vyplněná a KS potvrzená přihláška, zaplacený studijní poplatek
* statut důchodce (důchodový věk, občanství ČR)
* výhodou – nikoliv však podmínkou – je orientační znalost práce s PC

Pokračující semestr:
České dějiny a jejich souvislosti – Lektorem kurzu je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. V jednotlivých přednáškách budou probírána následující témata:
1. Češi, národ, stát; 2. Společnost a křesťanství; 3. Velmoži, knížata, králové;
4. Stříbro a moc; 5. Český král a římský panovník; 6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy.
Začínáme: 5. 10. 2017 od 10:00 a od 14:00 hodin (kurzy již naplněny)
(6 přednášek, cena kurzu 300,- Kč)
Termíny:
5. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu, a 14. prosince

Více informací u certifikovaného tutora e-learningového vzdělávání Pavly Dymáčkové