Bauer, Jan, 1945-
Evangelium Máří Magdalény / Jan Bauer, Vydání druhé, doplněné a upravené, v tomto souboru vydání první, Brno : MOBA, 2017, 380 stran ; 21 cm, ISBN 978-80-243-7448-2, V roce 2011 vyšel tento příběh ve dvou svazcích (Rytířka z Voráčova a Prokletí harému), pod pseudonymem autora Anna Březinová. Toto vydání je upravené a doplněné.
Břeněk Malovec z Malovic je králem Jiřím z Poděbrad vyslán do Turecka coby vůdce diplomatického poselstva. Když se dlouho nevrací, vydává se jeho snoubenka, šlechtická dcera Kateřina z Voračova, za ním. Po dobrodružném putování po Dunaji se ocitne v sultánově harému, odkud však se štěstím uniká. Velmistr řádu johanitů ji pak v doprovodu jednoho ze svých rytířů posílá do Egypta, kde má nalézt církví utajované Evangelium svaté Máří Magdalény, vzácný rukopis z doby prvních křesťanů. Dočká se však Kateřina také shledání se svým milým?