Den stromů

20. 10. Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret apod. Tento den má připomenout jak důležité pro naší planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka… kdo by si ze školy nepamatoval princip fotosyntézy.

Knihovna se připojila a zasadila v nové venkovní čítárně “strom” 🙂
den-stromu-2 mezinarodni-den-stromu