Kundera, Milan, 1929-
Život je jinde / Milan Kundera ; román s doslovem Clauda Roye a poznámkou autora, Vydání druhé, autorizované, V Brně : Atlantis, 2016, 363 stran ; 21 cm, ISBN 978-80-7108-361-0
„Tématem mých románů není kritika společnosti. Život je jinde je situován do roku 1948, do doby zešílevšího stalinismu. Ale mou ambicí nebylo kritizovat režim! Kritizovat ho v roce 1969, kdy jsem román dopisoval, by bylo nošení dříví do lesa. Téma románu je existenciální: je to téma lyrismu. Revoluční lyrismus komunistického teroru mne zajímal, protože vrhal netušené demaskující světlo na odvěký lyrický sklon člověka.“
Milan Kundera: Poznámka autora