Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. z Chotěboře přes Klokočov na Modletín.

Klokočovská lípa je živý svědek oddychu Karla IV. při cestě úmorné.

V neděli 29. 5. 2016 ve 13.00 hodin přibyde k tisícileté Klokočovské lípě Karel IV. se svoji družinou, aby u ní krátce spočinul.  Poté se vydá krajem polní cestou směrem do Modletína. K padesáti členné družině se mohou přidat i lidé v kostýmech, jako členové družiny, nebo bez kostýmů (za družinou a jako přihlížející). Družina v čele s Karlem IV. slavnostně dorazí do Modletína do prostoru sdružení Benediktus. Tam začne od 15.00 hodin samotný program. Po úvodních ceremoniích bude Karlovi nabídnuto občerstvení a hudební osvěžení. Následně bude pokračovat divadelní, hudební produkce a šermířské atrakce. V nabídce bude občerstvení, prodej drobných předmětů vyrobených klienty sdružení Benediktus (keramika, textilie). Této terénní akci bude předcházet vystoupení ochotnického sdružení Karla Čapka z Třeště s muzikálem Noc na Karlštejně v chotěbořské sokolovně 28. 5. 2016 od 19.00 hodin.

 Organizační pokyny:

Dne 29. 5. 2016 se sejdeme ve 13.00 hodin u lípy v Klokočově a doprovodíme družinu Karla IV. v dobovém oblečení, pokud v civilu tak za družinou, do Modletína cca 4 km, v průběhu cesty zažijeme překvapení.

Jak se dostat na místo konání:

Pěší turisté půjdou z Chotěboře do Bezlejova, před Hranicemi se napojí na žlutou turistickou značku – odbočka do Malče – Dolní Lhotka – Klokočov cca 10 km., poté 4 km s družinou.

Zpět: z Modletína po zelené turistické značce – Spálava – Lány (úsek s těžším terénem, zarostlé) – Libice nad Doubravou – Libická Lhotka – Chotěboř cca 10 km.

Autem dojedete do Klokočova a zúčastníte se cesty s družinou cca 4 km do Modletína, autobus odveze řidiče po programu v 17.00 hodin pro auta zpět do Klokočova.

Pokud přijedete přímo do Modletína, můžete jít naproti družině směrem k Rušínovu, odbočíte na místní komunikaci doprava směrem na Vratkov a asi po 250 m počkáte na královskou družinu a přidáte se za družinu.

Parkování v Klokočově u hospody. V Modletíně na určené louce.

Autobusem, je nutné si zakoupit zpáteční jízdenku v hodnotě 50 Kč v informačním centru! Bez jízdenky vás autobus neodveze!

Občerstvení: V Klokočově budou otevřeny obě hospody. V Modletíně bude zajištěno občerstvení v areálu Benetiktusu Pivovarem Chotěboř a restaurací Panský dům z Chotěboře.

MAPA