KONÁ SE V KNIHOVNĚ:

Ing. Vinci László – Beseda s chiropraktikem  /2. 5. 2016, 16:00/
Bolí vás záda nebo hlava? Jak pomoci svému tělu, aby nebolelo? Jak pomoci sami sobě? Ing. Vinci László vám předvede praktické ukázky akupresury, čínské a alternativní medicíny, poradí jak bylinami a stravou proti různým nemocem, předvede jak tlakovými masážemi proti bolestem hlavy a páteře, naučí práci s energií, pohovoří o léčbě páteře a vnitřních orgánů pomocí chůze…. Více se přijďte dozvědět na besedu s chiropraktikem do podkroví knihovny.

Libor Drahoňovský – Toulky Českokrumlovskem /9. 5. 2016, 16:00/
Beseda je zaměřena nejprve pamětihodnosti Českého Krumlova, původně rezidenčního města nejvýznamnějšího českého šlechtického rodu Rožmberků, o němž si povíme lecos z jeho historie. Následně se zastavíme u Rožmberku, působivého hradu, původně rodového sídla stejnojmenného rodu. Velká část promítání je zaměřena na pozdně gotické kostely, jenž se v regionu dochovalo několik desítek! Jedná se o mimořádné tvůrčí vzepětí tehdejších stavitelů, kteří během pouhých několika desetiletí vytvořili chrámy s jedinečnými klenbami v podobě různých obrazců. Kromě toho se region pyšní ještě dvěma kláštery. Zlatou Korunu založil Přemysl Otakar II., aby zabránil rozpínavosti Rožmberků. Naopak klášter ve Vyšším Brodě demonstruje moc a slávu Rožmberků, kteří zde mají i vlastní rodovou nekropoli. Kromě dalších mnoha zajímavých památek je Českokrumlovsko lákavé svoji členitou krajinou a lesnatou přírodou. To a mnohem více se dozvíte na další cestopisné přednášce Libora Drahoňovského v podkroví vaší knihovny.

 

Pavel Vomela: Pruskorakouská válka v regionu a návštěva T. G. Masaryka na Vysočině /16. 5. 2016, 15:00/
Pokud Vás zajímají osudy lidí během pruskorakouské války, tak neváhejte přijít do podkroví naší knihovny na besedu s panem Pavlem Vomelou z Krucemburku, který se tímto tématem zabývá již mnoho let. Pan Vomela zná mnoho podrobností z historie našich okolních obcí a jeho vyprávění jsou vždy velice poutavá a poučná. Pan Vomela je spoluautorem publikace „Partyzánská odysea – osud Věry Pilařové“ a autorem mnoha článků o regionální historii.

 

Pavla Teznerová: Pohodové léto a dovolená /23. 5. 2016, 17:00/
Pohodové léto a dovolená s krémy, kosmetikou a koncentráty připravenými dle principů tradiční čínské medicíny. Přednáší Jiří Molík, lektor spol. Energy Goup a. s., terapeut a diagnostik.


Noc na Karlštejně
/28. 5 2016, 17:00/

Středověká kratochvíle /29. 5 2016/
Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. z Chotěboře přes Klokočov na Modletín.
Klokočovská lípa je živý svědek oddychu Karla IV. při cestě úmorné. V neděli 29. 5. 2016 ve 13.00 hodin přibyde k tisícileté Klokočovské lípě Karel IV. se svoji družinou, aby u ní krátce spočinul.  Poté se vydá krajem polní cestou směrem do Modletína. K padesáti členné družině se mohou přidat i lidé v kostýmech, jako členové družiny, nebo bez kostýmů (za družinou a jako přihlížející). Družina v čele s Karlem IV. slavnostně dorazí do Modletína do prostoru sdružení Benediktus. Tam začne od 15.00 hodin samotný program. Po úvodních ceremoniích bude Karlovi nabídnuto občerstvení a hudební osvěžení. Následně bude pokračovat divadelní, hudební produkce a šermířské atrakce. V nabídce bude občerstvení, prodej drobných předmětů vyrobených klienty sdružení Benediktus (keramika, textilie). Této terénní akci bude předcházet vystoupení ochotnického sdružení Karla Čapka z Třeště s muzikálem Noc na Karlštejně v chotěbořské sokolovně 28. 5. 2016 od 19.00 hodin.

 Organizační pokyny:

Dne 29. 5. 2016 se sejdeme ve 13.00 hodin u lípy v Klokočově a doprovodíme družinu Karla IV. v dobovém oblečení, pokud v civilu tak za družinou, do Modletína cca 4 km, v průběhu cesty zažijeme překvapení.

Jak se dostat na místo konání:

Pěší turisté půjdou z Chotěboře do Bezlejova, před Hranicemi se napojí na žlutou turistickou značku – odbočka do Malče – Dolní Lhotka – Klokočov cca 10 km., poté 4 km s družinou.

Zpět: z Modletína po zelené turistické značce – Spálava – Lány (úsek s těžším terénem, zarostlé) – Libice nad Doubravou – Libická Lhotka – Chotěboř cca 10 km.

Autem dojedete do Klokočova a zúčastníte se cesty s družinou cca 4 km do Modletína, autobus odveze řidiče po programu v 17.00 hodin pro auta zpět do Klokočova.

Pokud přijedete přímo do Modletína, můžete jít naproti družině směrem k Rušínovu, odbočíte na místní komunikaci doprava směrem na Vratkov a asi po 250 m počkáte na královskou družinu a přidáte se za družinu.
Parkování v Klokočově u hospody. V Modletíně na určené louce.

Autobusem, je nutné si zakoupit zpáteční jízdenku v hodnotě 50 Kč v informačním centru! Bez jízdenky vás autobus neodveze!
Občerstvení: V Klokočově budou otevřeny obě hospody. V Modletíně bude zajištěno občerstvení v areálu Benetiktusu Pivovarem Chotěboř a restaurací Panský dům z Chotěboře.

KNIHOVNA UZAVŘENA
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že ve dnech 30. 5. až 10. 6. 2016 bude knihovna uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

VENKOVNÍ  LETNÍ  ČÍTÁRNA
Od července loňského roku je pro čtenáře knihovny a návštěvníky informačního centra otevřena letní čítárna v atriu budov. V letošním roce jsme chtěly ještě do upravit prostředí zarovnáním povrchu a přemýšlely jsme, čím bychom tento kousek zeleně ještě obohatily. Náš prvotní nápad, vysazení knihovnické pohádkové jablůňky, nám byl panem Ing. Karlem Polívkou rozmluven. Velmi rády jsme přijaly radu zkušeného vinaře a jeho nabídku na vysazení révy vinné. Již se těšíme, že v příštích letech budeme moci nabídnout knihovnické vinobraní. Takže teď jenom počkáme, až doroste zasetá tráva a může provoz letní čítárny začít. Děkujeme za rady, hlínu a rostliny panu Ing. Karlu Polívkovi, firmě TELES za odvoz hlíny a kamenů.

 


Výstava SKM:  

ZUŠ Chotěboř – Výtvarný obor /29. 4. – 10. 6. 2016, s vernisáží 29. 4. 2016 od 16:00//

Výstava v čítárně: Velká sloní rodinka /květen, červen/

Tento měsíc čtemeNa měsíc květen jsme pro vás připravili knihy významného českého básníka, prozaika a dramatika Viktora Dyka. Připomeneme si 85. výročí úmrtí.

 SOUTĚŽ V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Na měsíc květen je v dětském oddělení připravena pro čtenáře soutěž “Květnové hádání”.  Malí i větší čtenáři si mohou zábavnou formou procvičit všeobecné znalosti.
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 5 výherců.