Bauer, Jan, 1945-
Karel IV. Císař a král / Jan Bauer, První vydání, Praha : Brána, 2016, 189 stran, 20 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile, portréty, ISBN 978-80-7243-838-9, Vychází k 700. výročí narození Karla IV.,
Kniha o Karlu IV. zachycuje příběh člověka, který jako malé dítě byl vyrván z matčina náručí, uvržen do sklepního vězení a posléze odvezen do daleké ciziny. Jako urozený jinoch se pouštěl do pochybných dobrodružství, „dal se na cestu hříchů mládí“, jak cudně poznamená kronikář, vedl nezřízený sexuální život, jehož sám papež musel napomínat za výstřední a příliš švihácké oblékání a přemrštěnou náklonnost dámským půvabům. Postupně se však stává vyzrálým a obratným charismatickým politikem, spoluurčujícím po třicet let osudy středověké Evropy, ale i budovatelem na svou dobu vskutku nevšedního formátu…