Čtenářská výzva #ReadNordic

Přečtěte do konce dubna 2016 osm severských knih podle zadaných kritérií a soutěžte o zájezd do Skandinávie od CK Periscope a další hodnotné ceny.

Sdílejte své čtenářské zážitky na sociálních sítích s hashtagem #readnordic a vyhrajte každý měsíc. Na závěr vyplňte leták nebo elektronický formulář a soutěžte o účast ve finálovém kole na veletrhu Svět knihy Praha 2016.


Jaké knihy mám přečíst?

Úkolem čtenářské výzvy #ReadNordic je přečíst (či ve formě audioknihy poslechnout) celkem osm severských knih, které odpovídají následujícím kritériím:

Přečetl/a jsem severskou knihu…
… ve které je hlavní postavě méně než 18 let.
… ve které se děje něco nadpřirozeného.
… která byla napsána před více než 100 lety nebo jejíž děj se odehrává před více než 100 lety.
… která má více než 350 stran.
… jejíž český překlad vyšel v roce 2015 nebo 2016.
… která byla zfilmována.
… která obsahuje alespoň jednu báseň.
… která mě rozesmála.

Začátkem každého měsíce budeme zveřejňovat tipy na knihy, abychom vám usnadnili výběr (pro zobrazení tipů klikněte na výše uvedené zadání). Našimi doporučeními se ale řídit nemusíte.

Co můžu vyhrát?

Soutěž probíhá na dvou úrovních – měsíční čtenářské výzvy a hlavní čtenářská výzva.

První cenou hlavní čtenářské výzvy je zájezd do Skandinávie, který věnovala CK Periscope Skandinávie.Kompletní seznam cen naleznete zde.

Ceny měsíčních čtenářských výzev budou zveřejňovány spolu se zadáním vždy prvního dne v daném měsíci na sociálních sítích kampaně #ReadNordic.

ÚNOR 2016: Přečtěte severskou knihu, která byla zfilmována, sdílejte Váš čtenářský zážitek na Facebooku (jako veřejný), Twitteru nebo Instagramu s hashtagem #readnordic a vyhrajte podepsaný román Muž který miloval Yngveho od Toreho Renberga, libovolnou severskou knihu z nakladatelství Argo, nebo voucher v hodnotě 500 Kč do internetového knihkupectví Kosmas.

LEDEN 2016: Přečtěte severskou knihu, jejíž český překlad vyšel v roce 2015 nebo 2016, sdílejte Váš čtenářský zážitek na Facebooku (jako veřejný), Twitteru nebo Instagramu s hashtagem #readnordic a vyhrajtepodepsanou trilogii Martina Jensena, libovolnou severskou knihu z nakladatelství Paseka, nebo voucher v hodnotě 500 Kč do internetového knihkupectví Kosmas.

PROSINEC 2015: Přečtěte severskou knihu, která má více než 350 stran, sdílejte Váš čtenářský zážitek na Facebooku (jako veřejný), Twitteru nebo Instagramu s hashtagem #readnordic a vyhrajte podepsaný román Dívka v pavoučí síti od Davida Lagercrantze, libovolnou severskou audioknihu od One Hot Book, nebovoucher v hodnotě 500 Kč do internetového knihkupectví Kosmas.

LISTOPAD 2015: Přečtěte severskou knihu, která byla napsána před více než 100 lety nebo jejíž děj se odehrává před více než 100 lety, sdílejte Váš čtenářský zážitek na Facebooku (jako veřejný), Twitteru, nebo Instagramu s hashtagem #readnordic a vyhrajte podepsaný román Stallo od Stefana Spjuta, libovolnou severskou knihu nakladatelství Kniha Zlín, nebo voucher v hodnotě 500 Kč do internetového knihkupectví Kosmas.

ŘÍJEN 2015: Přečtěte severskou knihu, ve které se děje něco nadpřirozeného (naše tipy zde), sdílejte Váš čtenářský zážitek na Facebooku (jako veřejný), Twitteru, nebo Instagramu s hashtagem #readnordic a vyhrajte například komiks Kouzelný klobouk se speciálním věnováním autora Thierryho Cappezzoneho, knihu z nakladatelství Portál nebo voucher v hodnotě 500 Kč do internetového knihkupectví Kosmas.

ZÁŘÍ 2015: Přečtěte severskou knihu, ve které je hlavní postavě méně než 18 let (naše tipy zde), sdílejte Váš čtenářský zážitek na Facebooku (jako veřejný), Twitteru, nebo Instagramu s hashtagem #readnordic a vyhrajte například knihu Michaela Katze Krefelda se speciálním věnováním,  voucher v hodnotě 500 Kč do internetového knihkupectví Kosmas nebo libovolnou severskou knihu z produkce nakladatelství Albatros.

DĚKUJEME ZA VŠECHNY ÚŽASNÉ A SPRÁVNÉ OHASHTAGOVANÉ POSTY!
VÍTĚZE PROSINCOVÉ VÝZVY VYHLÁSÍME DO 10. 1. 2016.

Jak se můžu zúčastnit?

Pro účast v měsíční čtenářské výzvě stačí sdílet na sociální síti Facebook, Twitter nebo Instagram příspěvek označený hashtagem #readnordic, ve kterém stručně shrnete váš čtenářský zážitek z knihy, která splňuje kritérium daného měsíce. Ze všech příspěvků zveřejněných v daném měsíci vyberou organizátoři soutěže jako vítěze ty nejoriginálnější. Na Facebooku musíte příspěvek sdílet jako veřejný, abychom jej byli podle hashtagu schopni dohledat! To lze nastavit u každého příspěvku, nemusíte kvůli tomu měnit své globální nastavení profilu.

Pro účast v hlavní čtenářské výzvě vyplňte a odešlete elektronický formulář (odkaz níže) nebo tištěný leták. Leták zasílejte do pondělí 2. května 2016 (rozhoduje datum doručení) poštou na adresu Skandinávský dům, Dejvická 3, 160 00 Praha 6. Elektronický formulář je možné vyplňovat do téhož data, 23:59. Ze všech účastníků splňujících pravidla čtenářské výzvy vylosujeme 8 finalistů, kteří postoupí do závěrečného kola soutěže, jež proběhne na veletrhu Svět knihy Praha 2016 formou vědomostní soutěže zaměřené na severské země, především jejich kulturu a literaturu.

Elektronický formulář čtenářské výzvy #ReadNordic

Leták čtenářské výzvy #ReadNordic ke stažení v PDF

Knihovnám, školám a dalším institucím rádi zašleme větší množství tištěných letáků poštou.

Máte dotazy?

S jakýmikoli dotazy ke čtenářské výzvě nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@readnordic.cz nebo telefonním čísle 777 926 331.


Kompletní pravidla a podmínky soutěže

Organizátory soutěže „Severská čtenářská výzva #ReadNordic“ (dále jen „soutěž“), pořádané v rámcikampaně na propagaci severské literatury #ReadNordic (dále jen „kampaň“),  jsou Velvyslanectví Dánského království v PrazeVelvyslanectví Finské republiky v PrazeVelvyslanectví Norského království v PrazeVelvyslanectví Švédského království v Praze a Skandinávský dům, z. s. (dále jen „organizátoři“). Soutěž koordinuje Skandinávský dům, z. s., se sídlem Dejvická 209/3, 160 00 Praha 6, IČO 270 16 188. Aktuální informace o průběhu soutěže a všechny případné změny jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách kampaně www.readnordic.cz a na Facebookové stránce kampaně: www.facebook.com/ReadNordic.

Soutěž probíhá na dvou úrovních: 1. měsíční čtenářské výzvy2. hlavní čtenářská výzva.

Měsíčních čtenářských výzev je celkem osm. Probíhají vždy od prvního do posledního dne daného měsíce od září 2015 do dubna 2016, s výjimkou září 2015, kdy měsíční čtenářská výzva začíná zahájením kampaně dne 10. 9. 2015.

Soutěžícím měsíční čtenářské výzvy se stává každý, kdo na sociální síti FacebookTwitter nebo Instagramsdílí v rámci daného měsíce příspěvek na zadané téma opatřený hashtagem „#readnordic“. Téma a úkol měsíce budou zveřejněny vždy 1. dne v daném měsíci na webových stránkách kampaně a profilech kampaně na sociálních sítích. Úkolem měsíční čtenářské výzvy bude vždy přečíst severskou knihu splňující určité kritérium a sdílet informace o vlastním čtenářském zážitku. Spolu s vyhlášením tématu budou zveřejněny také ceny na daný měsíc. Do 10. dne následujícího měsíce vyberou organizátoři kampaně nebo jimi pověřená osoba vítězné příspěvky. Počet výherců měsíční čtenářské výzvy se může v jednotlivých měsících měnit v závislosti na počtu cen. Příspěvky neodpovídající měsíčnímu zadání nebudou zařazeny do soutěže.

Soutěžícím hlavní čtenářské výzvy se stává každý, kdo doručí vyplněný leták čtenářské výzvy #ReadNordic na adresu Skandinávský dům, Dejvická 3, 160 00 Praha 6, nebo vyplní elektronický formulář čtenářské výzvy na webových stránkách kampaně. V případě zaslání poštou jsou letáky přijímány do pondělí 2. května 2016 (rozhoduje datum doručení, nikoli odeslání), elektronický formulář je možné vyplnit do pondělí 2. května 2016, 23:59 SEČ.

Úkolem hlavní čtenářské výzvy je přečíst osm různých severských knih (tj. knih, které byly původně publikovány v jednom ze severských jazyků – dánština, faerština, finština, grónština, islandština, norština, sámština, švédština nebo jejichž autorem je občan Dánska, Finska, Islandu, Norska, Švédska či autonomních území přináležejících k těmto státům), která odpovídají zadaným kritériím. Přesné znění kritérií je uvedeno na papírovém letáku a na webových stránkách kampaně. Úkoly se shodují s úkoly měsíčních čtenářských výzev. Na letáku či v elektronickém formuláři musí být uvedeni autoři a přesné názvy knih v jazyce, ve kterém ji čtenář četl (organizátoři předpokládají, že soutěžící budou číst především české překlady severských knih, ale nevylučují soutěžící, kteří v rámci výzvy přečtou i severské knihy v originálech či překladech do jiných jazyků). Každou knihu je možné uvést na letáku či v elektronickém formuláři pouze jednou, i kdyby splňovala vícero kritérií. Tipy na severské knihy splňující daná kritéria budou zveřejňována na webových stránkách a sociálních sítích kampaně. Pro soutěžící budou tyto tipy představovat pouhé doporučení, kterým se nemusí řídit. Na zaslaném letáku či v elektronickém formuláři musí být vyplněno celé jméno účastníka soutěže a platné kontaktní údaje (e-mail, telefon). Posouzení splnění kritérií čtenářské výzvy je plně v kompetenci organizátorů. Pokud údaje uvedené na letáku či v elektronickém formuláři nebudou splňovat zadaná kritéria soutěže nebo nebudou obsahovat správné kontaktní údaje, soutěžící bude ze soutěže vyřazen.

Zasláním letáku či vyplněním elektronického formuláře soutěžící čestně prohlašuje, že přečetl všech osm titulů uvedených v letáku či formuláři a že uvedené kontaktní údaje jsou pravdivé. Soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a poskytuje organizátorovi soutěže souhlas se zveřejněním svého jména v seznamu finalistů. Přihlášením do soutěže prostřednictvím zaslání letáku či vyplnění elektronického formuláře soutěžící také potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a podmínkami soutěže a že je plně respektuje.

Ze všech účastníků, kteří splní zadání hlavní čtenářské výzvy, vylosují organizátoři do pátku 6. května 2016osm finalistů postupujících do závěrečného kola soutěže (dále „finále“), které proběhne formouvědomostní soutěže zaměřené na severské země, především jejich kulturu a literaturu. Finále se uskuteční na veletrhu Svět knihy Praha 2016. Čas a místo bude s předstihem upřesněno. Finalisté budou neprodleně po vylosování kontaktování e-mailem či telefonicky. Finalisté mají právo účast ve finále odmítnout, v takovém případě zaujme jejich místo vylosovaný náhradník. V případě menšího počtu úspěšných účastníků soutěže nebo menšího zájmu o účast ve finále jsou organizátoři oprávněni uspořádat finále s menším počtem finalistů. Přesná pravidla a podoba finále budou zveřejněny nejpozději dva týdny před konáním finále. Průběh finále, systém hodnocení i porotu stanovují organizátoři.

Hlavní cenou hlavní čtenářské výzvy je zájezd do Skandinávie, který věnovala CK Periscope Skandinávie(výchozím místem zájezdu je Česká republika). Informace o dalších cenách hlavní čtenářské výzvy a cenách měsíčních čtenářských výzev budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách kampaně.

Soutěžící Severské čtenářské výzvy #ReadNordic musí být občanem České nebo Slovenské republikynebo cizincem, který na území České nebo Slovenské republiky prokazatelně dlouhodobě pobývá. Výhry měsíčních čtenářských výzev zasíláme pouze na adresy v ČR či SR. Ze soutěže jsou předem vyloučeni všichni pracovníci všech institucí označených v úvodním odstavci těchto pravidel jako organizátoři. Na výhru v soutěži není právní nárok, proti rozhodnutí organizátorů či jimi pověřených osob (např. poroty finále, osob vybírajících výherce měsíčních čtenářských výzev aj.) se nelze odvolat.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo úprav či změn pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoli bez náhrady zrušit a práva neudělit některá místa či nevybrat výherce měsíční čtenářské výzvy. Všechny změny budou včas zveřejněny na webových stránkách organizátora.