Projekt Virtuální Univerzita třetího věku v Knihovně Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř
www.e-senior.cz

Studium Virtuální univerzity 3 věku probíhá ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“. Účastníci vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit a vytvářejí si tak svůj studijní profil. Po úspěšném zvládnutí 6 kurzů (semestrů) obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Všechny kurzy VU3V zahrnují společné sledování virtuální přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy.

Cíl projektu:
* Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času
* Podporovat aktivní sdružování občanů
* Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti


Podmínky studia pro seniora:

* vyplněná a KS potvrzená přihláška
* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)
* zaplacený studijní poplatek
* výhodou – nikoliv však podmínkou – je orientační znalost práce s PC   a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.

Genealogie. Hledáme své předky

Začínáme: 4. 2. 2016 od 10.00 hodin. (6 přednášek, cena 300,-Kč)
Termíny přednášek: 4. a 18. února, 3., 17. a 31. března, 14. dubna
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Startujeme nový semestr!!! V únoru se budeme těšit na pokračování studia již desátým semestrem. Dalším zajímavým tématem bude Genealogie- hledáme své předky.
Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.
Noví  zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu, se mohou hlásit v průběhu ledna, nejpozději 4. 2. 2016 v  knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Pavly Dymáčkové.

Genealogie