Upozorňujeme čtenáře, že pokud nebude v každém kalendářním čtvrtletí zaplacen registrační poplatek, nebude možné prodloužení výpůjček přes konto čtenáře ani e-mailem. Děkujeme za pochopení.