Somer, Tomáš, 1984-
Benediktinské opatství ve Vilémově : dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí / Tomáš Somer – Josef Šrámek ; ve spolupráci s Miroslavem Kovářem, Vydání první, 453 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile, ISBN 978-80-88030-02-7, obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha mapuje dějiny málo známého benediktinského opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Cílem autorů bylo představit dějiny kláštera v co největší komplexnosti v dlouhém časovém období od jeho založení ve 12. století až po zánik před polovinou století 16. Jedná se o moderně koncipovanou monografii, která sleduje aktuální poznatky a trendy soudobé medievistiky. Dějiny kláštera jsou zasazeny do širších historických souvislostí, stranou zájmu nezůstaly ani otázky jeho tajemných zakladatelů, hospodářské základny, klášterní klientely či patronátních kostelů. Pozornosti neunikly ani hmotné památky, zejména pak výsledky zatím nepublikovaného stavebn