Baroko

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku v Knihovně Ignáta Herrmanna

a IC Chotěboř

www.e-senior.cz

Studium Virtuální univerzity 3 věku probíhá ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“. Účastníci vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit a vytvářejí si tak svůj studijní profil. Po úspěšném zvládnutí 6 kurzů (semestrů) obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Všechny kurzy VU3V zahrnují společné sledování virtuální přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy.

Cíl projektu:

* Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času

* Podporovat aktivní sdružování občanů

* Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti


Podmínky studia pro seniora:

* vyplněná a KS potvrzená přihláška

* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)

* zaplacený studijní poplatek

* výhodou – nikoliv však podmínkou – je orientační znalost práce s PC

a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.

Barokní architektura v Čechách
Začínáme: 1. 10. 2015 od 10.00 hodin. (6 přednášek, cena 300,-Kč)
Termíny přednášek: 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu a 10. prosince
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Startujeme nový semestr!!! V říjnu se budeme těšit na pokračování studia již devátým semestrem. Dalším zajímavým tématem bude Barokní architektura v Čechách.
Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
Noví zájemci
o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu, se mohou hlásit v průběhu ledna, nejpozději 1. 10. 2015 v  knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Pavly Dymáčkové.