Jako XVIII. svazek Chotěbořské edice, jejímž vydavatelem je město Chotěboř, vyšla 25. dubna 2015 publikace Chotěbořské literární osobnosti aneb od pera k počítači. Jejími autorkami jsou pracovnice chotěbořské Knihovny Ignáta Herrmanna Miluše Škodová a Iva Stehnová. Publikace obsahuje 83 medailonků literárně činných osobností, jejichž život byl nebo je nějakým způsobem spjat s Chotěboří a Chotěbořskem. Zahrnuty jsou osobnosti, které zde prožily celý život anebo třeba jen několik týdnů; osobnosti již dávno nežijící i současné; slavní spisovatelé či vědci s rozsáhlým seznamem děl i amatéři, kteří píší „do šuplíku“ či svá dílka tu a tam publikují třeba v Chotěbořském ECHU. U každé z osobností je uveden životopis, seznam děl (nebo výběr z něj), zajímavost ze života či tvorby a u většiny též připojena fotografie.
Tato brožovaná publikace formátu A5, čítající 148 stran, je v prodeji v Informačním centru města Chotěboře (v knihovně) a v knihkupectví pana Šafránka na náměstí T. G. M. v Chotěboři. Její prodejní cena činí 129 Kč.