Geometrie

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku v Knihovně Ignáta Herrmanna

a IC Chotěboř

www.e-senior.cz

Studium Virtuální univerzity 3 věku probíhá ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“. Účastníci vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit a vytvářejí si tak svůj studijní profil. Po úspěšném zvládnutí 6 kurzů (semestrů) obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Všechny kurzy VU3V zahrnují společné sledování virtuální přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy.

Cíl projektu:

* Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času

* Podporovat aktivní sdružování občanů

* Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti


Podmínky studia pro seniora:

 * vyplněná a KS potvrzená přihláška

* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)

* zaplacený studijní poplatek

* výhodou – nikoliv však podmínkou – je orientační znalost práce s PC

a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.

Aktuální semestrKouzelná geometrie
Začínáme: 5.2.2015 od 10.00 hodin. (6 přednášek, cena 300,-Kč)
Termíny přednášek: 5. a 19. února, 5. a 19. března, 2. a 16. dubna

Startujeme osmý semestr!!! V únoru se budeme těšit na pokračování studia již osmým semestrem. Dalším zajímavým tématem bude Kouzelná geometrie.
Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.
Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu,  se mohou hlásit v průběhu ledna, nejpozději 5.2.2015 v  knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Dymáčkové.