Pro nezájem účastníků je sobotní akce Ve šlépějích Ignáta Herrmanna zrušena.