Projekt Virtuální Univerzita třetího věku v Knihovně Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř

Studium Virtuální univerzity 3 věku probíhá ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“. Účastníci vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit a vytvářejí si tak svůj studijní profil. Po úspěšném zvládnutí 6 kurzů (semestrů) obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Všechny kurzy VU3V zahrnují společné sledování virtuální přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy.

Cíl projektu:

* Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času

* Podporovat aktivní sdružování občanů

* Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti


Podmínky studia pro seniora:

 * vyplněná a KS potvrzená přihláška

* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)

* zaplacený studijní poplatek

* výhodou – nikoliv však podmínkou – je orientační znalost práce s PC

a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.

Aktuální semestrPotraviny a spotřebitel
Začínáme: 2.10.2014 od 10.00 hodin. (6 přednášek, cena 300,-Kč)
Termíny přednášek: 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. prosince

Startujeme sedmý semestr!!! V říjnu se budeme těšit na pokračování studia již sedmým semestrem. Dalším zajímavým tématem budou Potraviny a spotřebitel. V pokračujícím šestidílném cyklu se budeme zabývat bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.
Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu,  se mohou hlásit v průběhu září, nejpozději 2.10.2014 v  knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Dymáčkové.

VU3V