Na měsíc srpen je v dětském oddělení připravena nová soutěž “Vyzkoušej si, co už víš”. Děti mají za úkol zábavnou formou kvízu zodpovědět na otázky týkající se zeměpisných znalostí.

Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno sedm výherců.

SKMBT_C22014081211570