Rychlík, Jan, 1954-
Od minulosti k dnešku : dějiny českých zemí / Jan Rychlík,  Vladimir Penčev. — Vyd. 1. — Praha : Vyšehrad, 2013. — 685 s. — N 13457
. — Přehledné zpracování českých dějin od samých počátků až po ty nejsoučasnější události z pera profesora Jana Rychlíka, významného historika specializujícího se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny zemí jihovýchodní Evropy. Rychlík důsledně zasazuje dějiny českých zemí do širšího evropského kontextu, zejména do prostoru střední Evropy, s pohledem otevřeným jak na západ, tak na východ.
ISBN 978-80-7429-387-0 : 598.00 Kč