Slavní pěvci 19.3.Slavní pěvci 19.3.
Cyklus přednášek v městské knihovně k Roku české hudby 2014

2. část cyklu Česká hudba a hudebníci v literatuře

Vybrat několik zástupců z celé plejády vynikajících pěvkyň a pěvců, kteří působili na naší první scéně, je velmi obtížné. Zvláště z časových důvodů byli do druhé přednášky zařazeni jen čtyři: dvě sopranistky a dva tenoristé. Již při vyslovení jejich jmen si mnozí milovníci opery vybaví ty překrásné hlasy a některé role, s nimiž jsou téměř neodmyslitelně spojeni. Platí to především o legendární představitelce Smetanovy Libuše – Marii Podvalové. (Narodila se před 105 lety dne 5. září 1909). Letošní jubilantkou je také Milada Šubrtová (24. května uplyne 90 let od narození). Z postav, které ztvárnila, zde uveďme alespoň její nádhernou Rusalku.

V Národním divadle byli pěveckými partnery oběma dámám tenoristé Beno Blachut a (o 13 let mladší) Ivo Žídek. (Ti „kulatá“ výročí letos nemají; připadla totiž na rok loňský: B. Blachut se narodil r. 1913 a I. Žídek zemřel r. 2003.) Také oni se nesmazatelně zapsali do paměti a srdcí posluchačů řadou rolí českého i světového repertoáru. V českých operách to byl např. Jeník v „Prodané nevěstě“, Princ v „Rusalce“ nebo v případě B. Blachuta Dalibor.

Pokud čas dovolí, připomeneme si ještě některé další vynikající pěvce – např. basistu Karla Bermana (* 14. dubna 1919) a sopranistku Libuši Domanínskou, která letos 4. července oslaví významné životní jubileum.

Na malé setkání nad knížkami o těchto pěvcích a s nahrávkami, které zachycují jejich interpretační umění, srdečně zveme všechny zájemce do městské knihovny ve středu 19. března 2014 v 16.00 hodin.

Mgr. Zdeňka Málková,
Městská knihovna Chotěboř