VU3V

Studium Virtuální univerzity 3 věku probíhá ve tříletém studijním programu „Svět okolo nás“. Účastníci vzdělávání si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů všech univerzit a vytvářejí si tak svůj studijní profil. Po úspěšném zvládnutí 6 kurzů (semestrů) obdrží absolventi „Osvědčení o absolvování“. Všechny kurzy Virtuální U3V zahrnují společné sledování virtuální přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné a zkušební testy.

Cíl projektu:

 * Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času

* Podporovat aktivní sdružování občanů

* Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti


Podmínky studia pro seniora:

 * vyplněná a KS potvrzená přihláška

* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)

* zaplacený studijní poplatek

* výhodou – nikoliv však podmínkou – je orientační znalost práce s PC

a  možnost přístupu na internet v domácím prostředí.

Aktuální semestrOsobní finance
6 přednášek (6. a 20.února, 6. a 20.března, 3. a 17.dubna, vždy od 10.00h.), cena 300,-Kč

                                    Začínáme 6.2.2014 od 10.00 hodin

Startujeme šestý semestr!!! V únoru se budeme těšit na pokračování studia již šestým semestrem. Dalším zajímavým tématem budou Osobní finance. Kurz Osobní finance poskytuje základní informace o fungování finančního trhu v rámci České republiky. Garantem je  Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.
Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili ke studiu Osobních financí,  se mohou hlásit v začátkem února, nejpozději 6.2.2014 v městské knihovně u vedoucí konzultačního střediska paní Dymáčkové.