Česká hudba a hudebníci v literatuře

Opět píšeme letopočet, jehož poslední číslicí je čtyřka, což pro kulturní veřejnost znamená, že jsme vstoupili do Roku české hudby. Roku, na který připadá dlouhá řada výročí, neboť zvláštní shodou okolností a náhod u mnoha našich skladatelů a hudebníků figuruje čtyřka (nebo devítka) na konci letopočtu jejich narození či úmrtí. Na počest uměleckého odkazu – nejen jubilantů – se konají během celého roku v České republice (i v zahraničí) stovky akcí: koncertů, divadelních představení, přednášek, besed, výstav atd.

Také Městská knihovna v Chotěboři se připojuje k těm kulturním institucím, které svými projekty naplňují myšlenku Roku české hudby 2014. Jedná se o malý cyklus přednášek nad knihami, nazvaný „Česká hudba a hudebníci v literatuře“. Nebude se však jednat o chronologicky podané dějiny české hudby, ale vyprávění s ukázkami vždy tematicky zaměřené na některou oblast (pěvce, skladatele určitého období a další). Jedním z cílů našeho cyklu je připomenout a přiblížit literaturu věnovanou hudební problematice; tedy knihy z oblasti populárně naučné literatury i beletrie o našich skladatelích a výkonných umělcích. Zaměříme se samozřejmě také na autory těchto knih – významné muzikology a propagátory hudby (např. Václava Holzknechta, který se narodil před 110 lety dne 2. května 1904).

 

1. část cyklu: České pěvecké hvězdy

(Jarmila Novotná, Ema Destinnová, Tereza Stolzová, Josefína Dušková)

Úvodní přednáška bude věnována několika našim legendárním pěvkyním, které zářily na světových pódiích. V prvé řadě Jarmile Novotné, od jejíhož úmrtí uplyne 9. února již 20 let. Tato česká sopranistka překrásného hlasu i zjevu okouzlovala posluchače a návštěvníky mnoha zahraničních divadelních scén včetně Metropolitní opery v New Yorku, kde zpívala plných 16 sezón. Dále budeme postupovat proti proudu času k její přímé předchůdkyni Emě Destinnové (na únor připadá „nekulaté“ 136. výročí narození a na leden 84. výročí úmrtí). S jejím jménem si milovníci opery vybaví současně i jméno jejího pěveckého partnera – slavného italského tenoristy E. Carusa (např. spolu účinkovali při světové premiéře opery G. Pucciniho „Děvče ze zlatého západu“ v MET). Životní osudy obou těchto pěvkyň značně ovlivnily dějinné události složitého 20. století. Byly to pozoruhodné osobnosti se silným vlasteneckým cítěním, které se kromě „služby“ umění obětavě zapojily i do práce pro vlast.

Další legendární česká sopranistka, kterou si připomeneme, je Tereza Stolzová. Narodila se před 180 lety 2. června 1834. Nejčastěji bývá zmiňována v souvislosti s tvorbou G. Verdiho (např. v evropské premiéře jeho opery „Aida“ ztělesnila titulní hrdinku). Navíc ji s Mistrem a jeho manželkou pojilo osobní přátelství. O 10 let dříve, než se narodila Tereza Stolzová – tedy před 190 lety (8. ledna 1824), se naopak uzavřela životní pouť jiné naší vynikající pěvkyně Josefíny Duškové a na 6. března připadá i 260. výročí jejího narození (tj. 1754). Její pěvecké umění velmi obdivoval i W. A. Mozart. (V té souvislosti bývá často zmiňována humorná historka vztahující se ke vzniku krásné a obtížné koncertní árie „Bella mia fiamma, addio“, kterou v Praze pro paní Josefínu napsal.) Ta spolu se svým manželem – hudebním skladatelem a významným pedagogem – Františkem Xaverem Duškem (mimochodem i on je letošním jubilantem, neboť od jeho úmrtí uplyne 12. února již 215 let) patřila k Mozartovým pražským přátelům a hostila jej na Bertramce.

Tolik tedy ve stručnosti k připravované přednášce, která bude doplněna fotografiemi, knižními a hudebními ukázkami. Uskuteční se ve středu 19. února 2014 v 16.00 hodin v městské knihovně, kam všechny zájemce srdečně zveme.

Mgr. Zdeňka Málková,
Městská knihovna Chotěboř

České pěvecké hvězdy 19.2.