Griffin, Simone
300 her pro děti s autismem : rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností / Simone Griffin, Dianne Sandler ; z anglického originálu … přeložila Miroslava Jelínková. — Vyd. 1. — Praha : Portál, 2012. — 129 s. — N 13158. — Název originálu: Motivate to communicate!
. — Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a komunikací. Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Jídlo, jednoduché hračky, zajímavé materiály či dětské hudební nástroje mohou posloužit nejen k tomu, aby se dítě zabavilo, ale také nám pomohou navázat s dítětem kontakt a komunikaci. Kniha osloví rodiče a vychovatele dětí s poruchou autistického spektra. Inspiraci v ní najdou i speciální pedagogové, kteří pracují s dětmi s mentálním postižením.
ISBN 978-80-262-0177-9 : 80.00 Kč