Příznivci chotěbořské knihovny,
knihovna již léta shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje publikace, periodika a další materiály, které pojednávají o našem kraji nebo jsou na jeho území vydané. Starší knihy získáváme z antikvariátů či darem, nové nákupem. Jsou však regionální tisky, o kterých se nedozvíme. Například sborníky či informační materiály místních spolků a další drobné tisky, ve kterých jsou informace, které nejsou nikde jinde uvedeny a přitom pro dokreslení dějin lokality mají velký význam. Apelujeme proto na Váš lokální patriotismus, vřelý vztah k poznávání minulosti a informovanosti o území, kde žijeme. Nabídněte naší knihovně knihy, publikace, periodika a další materiály z Chotěboře a okolí. Rádi bychom pro budoucí generace uchovali informace o regionálním dění v co nejširším rozsahu. Vaše ochota k tomu může významně přispět. Děkujeme Vám za ni.