FRANTIŠEK PALACKÝ (14.6.1798-26.5.1876)
byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. Připomínáme si 137. výročí úmrtí.

LENKA REINEROVÁ (17.5.1916-27.6.2008)
byla poslední českou spisovatelkou píšící německy. Byla iniciátorkou přípravného výboru pro založení Muzea německy psané literatury v Čechách. Připomínáme si 97. výročí narození.

Dětské oddělení

NOVÁ SOUTĚŽ – DĚTI TĚŠTE SE!
Dětské oddělení Městské knihovny v Chotěboři připravuje na rok 2013 další soutěž pro děti o ceny.
Jedná se o obdobnou soutěž, která probíhá v oddělení pro dospělé čtenáře. Soutěžit mohou zájemci již od ledna 2013.

Pravidla soutěže:

  • Vždy na začátku každého měsíce bude zveřejněn v dětském oddělení a na webových stránkách knihovny krátký úryvek z knihy.
  • Děti budou mít za úkol určit název a autora knihy.
  • Každý soutěžící dostane soutěžní kartičku, kam si bude za každou správnou odpověď ukládat samolepky.
  • Kdo správně odpoví na všech dvanáct ukázek, bude tedy mít v kartičce dvanáct samolepek.
  • Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru roku – v prosinci 2013.
  • Vyhrají ti, kteří budou mít nejvíce správných odpovědí – nejvíce samolepek.
  • Děti mohou soutěžit přímo v knihovně nebo prostřednictvím e-mailu   ( knihovna.detske@chot.cz)

Na měsíc červen je do naší soutěže připravena tato ukázka z knihy.  Poznáš ze které ?
Geppetto bydlil v jediné přízemní světničce, kam dopadalo světlo z prostoru pod schodištěm. Nábytek tu nemohl být prostší: polámaná židle, chatrná postel a stůl na rozpadnutí. Na zadní stěně bylo vidět malý krb, v němž hořel oheň, ale oheň byl jen namalovaný a na něm se vesele vařilo v namalovaném hrnci, odkud vystupoval obláček páry, která vypadala jako skutečná. Sotva přišel Geppetto domů, vzal hned nářadí a začal vyřezávat panáčka. Jaképak mu dám jméno? ptal se v duchu. Budu mu říkat …. . To jméno mu přinese štěstí. Znal jsem celou rodinu … . Když našel svému panáčkovi jméno, dal se s chutí do díla, rychle mu udělal vlasy, čelo a potom oči. Představte si jeho úžas, když dokončil oči a zpozoroval, že se pohnuly a upřeně se na něho zadívaly. Po očích udělal panáčkovi nos. Ale jakmile byl nos hotov, začal růst, rostl, rostl, rostl, až z něho za několik minut byl dlouhatánský nos, který neměl konce.


PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ NAD KNIHOU S POSLECHEM

3.6.     Syn lovce medvědů I. – K. May
10.6.  Syn lovce medvědů II. – K. May
17.6.  Dvacet tisíc mil pod mořem I. – J. Verne
24.6. Dvacet tisíc mil pod mořem II. – J. Verne

SOUTĚŽ
Na měsíc červen je v dětském oddělení připravena nová soutěž „Vyzkoušej si, jak dobře znáš Česko”. Děti si otestují zábavnou formou kvízu své znalosti o své vlasti.

VYHODNOCENÍ
Soutěže v dětském oddělení začínají vždy 1. den v měsíci a vyhodnocení je poslední den v měsíci. Ze správných odpovědí je vždy vylosováno 7 výherců.

MAMINKY, POJĎTE ČÍST DĚTEM
Právě Vám a Vašim zlatíčkům nabízí dětské oddělení knihovny opět po prázdninách každou druhou středu v měsíci  od 8.00 do 12.00 hod. knížky pro nejmenší. Přijďte a prožijte svůj volný čas se svými dětmi a  s novými leporely, která pomáhají postupně si vytvářet velice důležitý a nenahraditelný vztah ke knihám a čtení vůbec. Jste srdečně zváni!!!

Oddělení pro dospělé

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ CHOTĚBOŘ
Městská knihovna společně se žáky a vyučující Vás zve na výstavu prací výtvarného oboru.
Výstava potrvá do 14. června 2013. Expozice bude rozdělena do tří úseků.
1/Keltové
– seznámení s Keltskou kulturou, legendami a uměním – k vidění budou: mince, šperky, keltské helmy, tradiční nádoby, dokonce budeme mít možnost nahlédnout do Keltské svatyně
2/Černá Afrika
– Afrika jako kolébka lidstva: Africké kmeny, masky, ale i rozmanitá příroda a zvířata
3/Secese
– návrat o 100 let zpět: Inspirace v dílech slavných umělců: Alfons Mucha, Gustav Klimt a Antoní Gaudí; práce jsou zastoupené jak v keramice, tak i v kresbě a grafice; Shlédnout můžete secesní maskaróny, mozaiky a můžete se seznámit i s dobovou módou. Doplňující téma: černobílá fotografie.

VÝSTAVA K VÝROČÍ CHOTĚBOŘSKÉHO GYMNÁZIA
Absolvent chotěbořského gymnázia pan J. Němec, v současné době žijící v Německu, zahájí vernisáží dne 21.6.2013 v 16.00 hodin svoji výstavu fotografií přírody, především řeky Doubravy. Výstava potrvá pouze do 30.6.2013.

NETRAP SE VÍCE, POUŽIJ TĚLOVÉ SVÍCE
Městská knihovna Vás srdečně zve na přednášku lektora AMU, léčitele a terapeuta Michala Ježka “Netrap se více, použij tělové svíce”. Beseda se koná 3.6.2013 od 17.00 hodin v podkroví knihovny. Přednášející vám představí účinnou metodu na bolest hlavy, zad, kloubů, odstraňování zánětů, cyst, zastydlé rýmy, otoků, svalového napětí, nečistot, apod… Pan Michal Ježek nabízí možnost diagnostiky zdravotního a emočního stavu automatickou kresbou, před nebo po přednášce – je nutné se předem objednat (www.lecitelmichael.cz). Vstupné- lektorné je 90,-Kč. V ceně vstupného je jedna tělová svíce ZDRARMA.

MALÝ PRINC
Dne 4.6.2013 od 18.00 hodin vás zveme do podkroví městské knihovny na komponované pásmo žáků literárně-dramatického a hudebního oboru ZUŠ Chotěboř A. de Saint- Exupéry Malý princ. Těšíme se na vaši účast!

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Městská knihovna Vás všechny srdečně zve již na čtvrté pokračování z cyklu Čtenářská dílna.
Konat se bude pod vedením Mgr. Lucie Dostálkové v pondělí 10.6.2013 od 17.15 hodin v podkroví knihovny. O čem se bude hovořit tentokrát? Zájemci o čtenářskou dílnu a literaturu vůbec přijdou  sdílet své zážitky z četbyLadislava Fukse Spalovač mrtvol. Setkání je určeno pro všechny, jež knihu v nedávné době přečetli.
DEN ZDRAVÍ
Dne 13.6.2013 v 10.00 hodin se koná v podkroví knihovny Přednáška o prevenci před nemocemi a chorobami. Např. autoimunní choroby- lupénka, crohnova choroba, cukrovna apod., problémy s klouby, popáleniny. Přednášet bude kvalifikovaná zdravotní sestra z Vyškova. Z důvodu omezené kapacity prosíme předem rezervovat na tel. č. 721361335 nebo e-mail: marekjanouch@centrum.cz.

VLASTIVĚDNÁ TOULKA „VE ŠLÉPĚJÍCH I. HERRMANNA“
Turistické nadšence zveme na pátý výšlap „ Ve šlépějích Ignáta Herrmanna“ s Městskou knihovnou v Chotěboři. V sobotu 15. června pojedeme vlakem v 9.33 hod. do Havlíčkova Brodu. Půjdeme parkem Budoucnost, před muzeem počkáme na průvodce, se kterým projdeme Štáflovu baštu, sami si prohlédneme Štáflovu chalupu. Poté půjdeme po naučné stezce Vlkovsko, která je dlouhá 3 km, podél kaskády rybníků, které byly v loňském roce zrevitalizovány. Zpět k Výzkumnému ústavu bramborářskému se vrátíme na 16.00 hodinu, kdy nám odjíždí autobus do Chotěboře. Malá pozornost od pořadatelů je již tradičně nedílnou součástí výletu. Účast potvrďte do 13. června do 12.00 hodin na informačním centru v městské knihovně. Sraz bude v 9.15 hodin na vlakovém nádraží v Chotěboři. S sebou: dobrou náladu, sportovní obuv a oblečení, svačinu na celý den.

KNIHOVNA, KNIHA A JÁ
Pod tímto slovním spojením si může každý představit něco jiného. Někomu se vybaví dům, po kterém se pohybuje spousta lidiček malých i velkých. Dům provoněný knihami, jehož návštěvníci zde pátrají po něčem poutavém ke čtení. Může to být taky polička zarovnaná knihami v našem bytě. Kniha plná dobrodružství, lásky, která svým příběhem umožní únik od všedních starostí a přenese nás do jiného světa.  A co si ve své  fantazii představíte vy?
Kreslete, malujte, modelujte, tvořte z jakéhokoliv materiálu. Soutěž je určena čtenářům i nečtenářům knihovny všech věkových kategorií.
Výsledky Vaší tvořivosti můžete odevzdávat do 13.9.2013 v dětském oddělení knihovny. Nejvydařenější práce budou sladce odměněny v nové kavárně ve Sladovnické ulici v Chotěboři a některé z nich budou zároveň použity jako předloha k výrobě kapesních kalendářů knihovny na rok 2014. Všechny práce pak budou vystaveny v prvním patře knihovny, při vstupu do dětského oddělení.

OTEVÍRACÍ DOBA U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV MĚSTA
U přiležitosti Oslav města dne 22. a 23.6.2013  bude informační centrum a SKM otevřeno od 8.00 do 17.00 hodin.

FIRMA BERÁNEK -levné knihy Havlíčkův Brod ve spolupráci s městskou knihovnou vám v dětském oddělní umožňuje nákup levných knih.

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ
Na měsíc květen a červen je pro Vás připravena nová výstava: Drobná lidová keramika. Exponáty nám laskavě zapůjčil pan Jaroslav Kreibich. Jste srdečně zváni do čítárny knihovny.

TENTO MĚSÍC ČTEME
Na měsíc červen jsme pro Vás vybrali spisovatelku Lenku Reinerovou. V dospělém oddělení pro Vás budou připraveny její knihy ke čtení. Čtenáři i návštěvníci knihovny si je mohou prohlédnout, prolistovat a v příjemném prostředí se do nich i začíst. Připomínáme si 97. výročí narození.

NOVÁ SOUTĚŽ:  POZNEJ KNIHU 2013
Městská knihovna pro své čtenáře připravila novou soutěž s názvem „Poznej knihu 2013“. Každý měsíc, jako v loňském roce,  zde uveřejníme ukázku některé knihy a úkolem čtenářů bude poznat název a autora knihy. Správné odpovědi nám doručte buď osobně nebo e-mailem (knihovna@chot.cz) nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Soutěž bude probíhat v období leden až říjen 2013. Vyhodnocení proběhne v listopadu 2013 u příležitostí 170. výročí založení knihovny.
Za každých pět správných odpovědí soutěžící obdrží dárek v podobě knihy dle vlastního výběru. Jména soutěžících se správnou odpovědí budou zveřejněna v dalším vydání ECHA.
Ukázka č. 6/13:
“To jsou horka! Pro pána boha. Vdovička již ani nevychází na terasu, kam slunce praží. Má zotvíraná okna, která však jsou zavěsena krajkovými záclonami. A jen někdy se ty opony malounko rozhrnou a jimi prostrčí se ženská ruka s konévkou, aby zalila květiny na okně. Ruka krásná, oblá, až k lokti nahá, a někdy zahlédnu nad loktem bělostný rukáv noční kajdy. Vdovička se také dusí horkem a chodí co nejlehčeji. A někdy vykoukne mezerou záclon hlavička její s hnědými vlasy. Tak jako když z hnízda vyhlédne hlavička ptačí a hned zase zmizí. Jen aby ta horka ulevila! Na ulici jsem vdovičku posud nepotkal. Nechce se jí z domu. Ztrácí se mi, sotva jsem ji objevil. Nechodí na terasu, nechodí na pavlač, nechodí do zahrady – (marně jsem se těšil!) – nechodí z domu.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
I nadále městská knihovna pravidelně pořádá burzu vyřazených knih, kde máte možnost levného nákupu zajímavých titulů beletrie i naučných knih, dětských knih. Možnost nákupu levných knih máte průběžně celý měsíc. Stále je k dispozici i široká nabídka vyřazených časopisů.